г.Николаев ул. Чкалова, 45а

тел. 093-977-66-44

050-493-61-16

Email: advocat.mk@ukr.net

свидетельство № 533 от 16.03.2009 ,

выд. Николаевской областной КДКА

Новости
Негласні слідчі дії для слідчого — «золоте дно», яке адвокат здатен перетворити в пекло 17 января 2016 г.

Валерій Колесник: Зобов’язати оперативні підрозділи зберігати технічні засоби, які були використані під час проведення однієї негласної слідчої дії, і не давати більше можливості працювати з ними до вироку суду - неможливо.

Правозащитники об адвокатской монополии: Мы будем первой страной, где корпоративные интересы пролоббированы в Конституции 15 января 2016 г.

В Украине на конституционном уровне могут быть закреплены корпоративные интересы адвокатуры.

Адвокат може захищати клієнта за допомогою ЗМІ - ЄСПЛ 6 мая 2015 г.

Європейський суд з прав людини вважає, що адвокат повинен мати можливість звертати увагу громадськості на недоліки правосуддя

 

ВС зробив висновок щодо права на викуп орендованої будівлі 5 мая 2015 г.

Позов, предметом якого є встановлення права на викуп орендованої будівлі та передання відповідних прав щодо неї, не може бути розглянуто за правилами КАС. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 10 березня 2015 року №21-547а14, текст якої друкує "Закон і Бізнес"

 

Коли адвокату варто напроситися на допит до слідчого 1 мая 2015 г.

Закон не дозволяє правоохоронцям допитувати адвоката як свідка, позбавляючи його таким чином можливості здійснювати захист свого клієнта. Втім, слідчі не гребують погрозами захисникам приводом у разі їх нез’явлення на виклик. Та чи завжди правнику варто оскаржувати такі дії

 

Адвокат по хозяйственным делам

 Хозяйственные споры – это конфликты или разногласия, которые могут возникать в процессе предпринимательской деятельности между ее участниками. Предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица, граждане, которые осуществляют предпри-нимательскую деятельность без создания юридического лица и в установленном порядке получили статус субъекта предпринимательской деятельности, имеют право обращаться в хозяйственный суд в соответствии с установленной подведомственностью хозяйственных дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, а также для принятия предусмотренных хозяйственно процессуальным Кодексом мер, направленных на предотвращение правонарушений.

В случаях, предусмотренных законодательными актами Украины, в хозяйственный суд вправе также обращаться  государственные и другие органы, физические лица, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности. Соглашение об отказе от права на обращение в хозяйственный суд является недействительным.

Адвокат  оосуществит защиту Ваших прав и законных интересов по таким категориям дел:

- взыскание задолженности;

- возмещение убытков и взыскание неустойки;

- признание хозяйственных сделок недействительными;

- признание права собственности;

- возврат имущества из чужого незаконного владения;

- принуждение к выполнению хозяйственных обязательств;

- расторжение хозяйственных договоров;

- банкротство;

- другие споры, подведомственные хозяйственным судам Украины.